OTOLOG SERUM TESTİ

Otolog Serum Deri Testi (OSDT)

Kronik ürtikerli hastalarda otoantikor (ya da histamin salan faktörlerin) varlığını ortaya koymak amacıyla geliştirilmiş bir testtir.

Uygulama

Hastadan venöz kan alınır ve oda sıcaklığında 30 dakika pıhtılaşmaya bırakılır.

On beş dakika süreyle 500 g santrifüj ile serum ayrılır.

Alkolle silinip temizlenmiş ön kol iç yüzlerine, intradermal yoldan, insülin ya da tüberkülin enjektörüyle ve enjektörün uç açıklığı aşağı bakacak biçimde, 45 derecelik açıyla, deri hafif gerildikten sonra, 0.05 ml otolog serum verilir. Uygulama bölgesinde ürtikeryel lezyon ya da lezyonlar varsa, bu lezyonlara yakın uygulama yapılmamalı ve sonuçların değerlendirilmesinde buna dikkat edilmelidir.

Antijenle birlikte, negatif kontrol olarak (aynı dozda) steril serum fizyolojik ya da (koruyucu olarak %0.4 fenol içeren) dilüent, yine yukarıda belirtildiği gibi uygulanır.

Enjektörde hava kalmamasına ve enjekte edilen antijenin deri altına kaçmamasına dikkat edilmelidir. Kola, bir otolog serum, bir de negatif kontrol olmak üzere, ikisi arasında yaklaşık 4 cm bırakılarak enjeksiyon yapılır. Testin her iki kola, çift taraflı uygulanması (özellikle solüsyonların deri altına kaçarak, yalancı negatif reaksiyon gelişebilme olasılığını değerlendirmek açısından) daha uygun olabilir.

Yorum

Uygulamadan 30 dakika sonra, negatif kontrolden 1.5 mm ya da daha büyük ve kırmızı (eritemli) bir ürtikeryal papül oluşumu pozitif olarak değerlendirilir.

Uygulama öncesinde her hastaya bilgilendirme ve onay formu okutulup imzalatılır.

Klasik antihistaminlerin en az üç gün, uzun etkili antihistaminlerin, trisiklik antidepresanların ve fenotiyazin türevlerinin ise en az yedi gün önce kesilmiş olması gereklidir (uzun süredir sistemik kortikosteroid ya da immünosüpressif ajan kullanmakta olan hastalarda yalancı negatiflik olasılığı vardır).

Çoklu ilaç allerjisi sendromunda ve çoklu steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç duyarlılıklarında test sıklıkla pozitif sonuç verir.

Merak ettiklerinizi doktorumuza sorabilirsiniz.
Bu internet sitesi en iyi performansı gösterebilmek için çerezlerden faydalanmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası'na bakınız.
Tamam